Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc w górachPierwsza pomoc przedmedyczna to ogół czynności w celu ratowania życia, przeprowadzanych do momentu przybycia wykwalifikowanych służb medycznych. Czynności te z reguły są wykonywane przez osoby znajdujące się w miejscu wypadku. Ich zakres zależy od konkretnego zdarzenia oraz od rodzaju i stopnia obrażeń, jakie poniosła osoba poszkodowana.

Według obowiązującego prawa, świadek wypadku zagrażającego zdrowiu lub życiu osoby poszkodowanej ma obowiązek niezwłocznego podjęcia czynności ratunkowych.

Podczas udzielania pierwszej pomocy ważna jest prawidłowa i szybka ocena sytuacji, a także zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zarówno sobie, jak i poszkodowanemu, a także osobom znajdującym się w pobliżu miejsca wypadku. Należy stosować środki ochrony osobistej – takie jak maseczka do sztucznego oddychania oraz jednorazowe rękawiczki.

Aby móc skutecznie udzielić pierwszej pomocy, warto skorzystać z prowadzonych przez nas szkoleń w tym zakresie. Umiejętność szybkiego reagowania pozwoli uratować życie i jest niezbędna w codziennym życiu, pełnym nieprzewidzianych sytuacji.