Szkolenia pierwszej pomocy

Szkolenie pierwszej pomocyProwadzimy fachowe szkolenia pierwszej pomocy. Podczas zajęć można nabyć umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED). Bardzo ważnym elementem szkoleń są ćwiczenia praktyczne, podczas których pokazujemy, jak korzystać z fantomów, AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego) czy apteczki pierwszej pomocy. Sprawdzamy także reakcje uczestników w symulowanych scenariuszach.

Planując nasze szkolenia, uwzględniamy specyficzne potrzeby odbiorców naszych usług. Bierzemy pod uwagę specyficzne zagrożenia, jakie mogą pojawić się w konkretnym zakładzie pracy czy instytucji. Szkoląc pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, kładziemy nacisk na zasady postępowania w przypadku urazów i wypadków przy pracy, zaś w przypadku zajęć dla kadry oświatowej skupiamy się na procedurach przeprowadzanych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia młodzieży.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie.