Zabezpieczenia medyczne 

Instrumenty medyczne pierwszej pomocyZabezpieczenie medyczne imprezy stanowi skoordynowane przedsięwzięcie, którego celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa uczestnikom danego wydarzenia. Musi być ono zorganizowane w sposób fachowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli szukasz firmy, która rzetelnie przeprowadzi wszelkie niezbędne procedury, jesteśmy do dyspozycji!

Możesz powierzyć nam zabezpieczenie imprezy o dowolnym charakterze, z mniejszą lub większą liczbą uczestników. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze oraz ratownicy medyczni. Bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, opracujemy dla Ciebie optymalny plan zabezpieczenia medycznego, uwzględniając charakter i miejsce konkretnej imprezy, drogi ewakuacyjne oraz potencjalne zagrożenia.

Pomoc medyczna w trakcie zabezpieczenia imprezy masowej obejmuje interwencje w przypadku drobnych obrażeń (tamowanie krwawień i zakładanie opatrunków), a także zabiegi ratujące życie – zarówno te podstawowe (ocena parametrów życiowych, resuscytacja bezprzyrządowa), jak i bardziej zaawansowane (intubacja, wykonanie dostępu dożylnego, defibrylacja). W razie konieczności zajmujemy się także organizacją transportu do odpowiedniego szpitala.

 Gwarantujemy rzetelność. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji!